STRATEJİ UYGULAMA ORTAĞINIZ

FAQ

 • 1.

 • 2. Proje yönetimi standartları var mı?

  Evet, ISO21500 standardı 2012’nin sonlarında yayınlandı ve bazı ülkelerde halihazırda temel alınmaktadır.

  Bakınız : https://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1662

  Yaygın olarak kullanılan bir diğer standart, Project Management Institute (www.PMI.org) tarafından geliştirilen Project Management Body of Knowledge (PMBOK®) Kılavuzu’dur. PMBOK® Guide 5. baskısı Aralık 2012’nin sonlarında yayınlandı.

  ISO21500’den farklı olarak, PMI, Proje Yönetimi Uzmanı (PMP®) ve Proje Yönetiminde Sertifikalı Ortak (CAPM®) gibi sertifika sınavlarını yönetir – başkaları da var, bu yüzden PMI web sitesine bir göz atın.

   

 • 3. PMI, 5. baskıya dayalı olarak PMP testini ne zaman uygulamaya başladı?

  5. Baskı sınavı 31 Temmuz 2013 tarihinden sonra uygulanmaya başladı. Bu tarihten sonra sınavlar 5. baskıya göre yapıldı.

 • 4. What is the difference between a Standard and a methodology?

  A simple answer: A standard is used as input to create your organisation’s methodology. For example the PMBOK® Guide has been used extensively by companies to create their own specific approaches to project management.

 • 5. Are there generic project management methodologies?

  Yes, PRINCE2 is a methodology that is administered by the UK’s Association for Project Management. APM released the  6th edition of it’s Body of Knowledge in 2012, see: https://www.apm.org.uk/BOK6

  You can become a PRINCE2 Practitioner by taking a certification exam given by many  Accredited Training Organisations (ATOs). PRINCE2 has also a Foundation level exam.

 • 6. Are there other Bodies out there?

  Yes, there is the International Project Management Association (IPMA) which is the representative body of mainly European National Project Management Associations, see: https://ipma.ch/

  IPMA also gives certifications at various levels that are baselined by their respective national Project Management Associations.