Services – Strategy Execution

STRATEJİK HİZALANMA

Kademeli stratejiyi stratejik girişimlerin öncelikli yol haritasıyla birleştirin
Değişim için net bir vizyon ve zorlayıcı motivasyon ifade edin
Katılım için bir strateji geliştirerek ve performans hedefleri belirleyerek değişime liderlik edin
Satın Alma Öncesi boşlukları/zayıflıkları ve Kültür farklılıklarını belirleme ve yönetme
Uygulama için Stratejik Girişimlerin Yol Haritası aracılığıyla yeni basamaklı stratejiyi birbirine bağlamak
Optimum olmayan iş performansının sonucu olan stratejik, dönüşümsel değişime hazırlanmak
Projelerin/Programların iş ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmesi.

 

strategy execution box

 

 

 

 

 

STRATEJİK GİRİŞİMLERDE BAŞARIYI ARTIRIN

Daha etkili proje/program teslimi için PPY olgunluğunu hizalayın, ölçün ve artırın

İyileştirilmiş bir proje yönetim sistemi ve uygulamaya yönelik üst düzey plan/yol haritası için bir vizyon ve ‘taslak’ geliştirmek amacıyla yöneticiler ve kilit paydaşlarla birlikte çalışmak.

Stratejik girişimler portföyünün yürütülmesi için proje yönetim sistemi/yönetişimine ilişkin ortak bir anlayış oluşturmak

Proje yönetimi uygulamasının geçişi, taşınması ve sürdürülmesi.

İyileştirmeden ‘zorunlu proje kapatmaya’ kadar sorunlu projeler için yardım.