Küçük Ölçekli Şirketler İçin Faydalar

Mevcut Durum
Sigorta Şirketi – satış için kullanılan BT teslimatlarının sağlanmasında BT departmanı içindeki sorun. Teksas, ABD. Yaklaşık 100 çalışan. Kaynak sınırlamaları ve değişen proje öncelikleri. Yöneticiler “Biz sadece işleri halledemiyoruz” dedi..

Sonuçlar
Mükerrer işleri ortadan kaldırarak ve temel stratejik faaliyetlere odaklanarak proje sayısının 264’ten 30’a düşürülmesi.
Genel organizasyonel stres seviyeleri azaltıldı, elde tutma oranı artırıldı ve tekrarlanan çalışmalardan yılda 1.2 milyon usd tasarruf edildi.

Yatırım Boyutu

$55k Yatırım