Dünya Genelinde Eğitim Programları

Global Business Management Consultants,  Apple, Nasa, Siemens,  Coca Cola, Airbus, Sony, Intel, Lukoil, Total, Arçelik, Hp, GoodYear, Vestel, Pfizer ve benzeri Dünya‘nın ve Türkiye’nin önde gelen firmalarına “Proje Yönetimi” alanında eğitim hizmetleri vermektedir. Proje yönetimi eğitim hizmetlerimiz, PMI® başta olmak üzere çeşitli proje yönetim metodolojilerinin şirket kültürüne uygun şekilde yerleştirilmesi ve proje yönetim süreçlerinde destek sağlanması şeklinde ilerlemektedir.

Proje yönetimi eğitim hizmetlerimizi çeşitli sektörlerde deneyimli, PMP® ve uzmanlıkları dahilinde sertifikalara sahip proje yöneticisi uzman eğitmenlerimizle sürdürmekteyiz. Projelerinizin yönetimine destek olmak, zayıf olduğunuz alanları güçlendirmek, uluslararası geçerliliği olan PMI® metodolojisini şirketinizde yerleştirmek ve geliştirmek için yanınızdayız.

Eğitim hizmetlerimiz tüm sektör firmalarına proje yönetimi yararlarını anlatmak, proje yönetimi süreçleri ve sistematiğine işlerini adapte ederek ile daha yüksek ticari kazanç ve firmalarına değer katmak konusu temelindedir.

Proje odaklı çalışma prensiplerinin kurumsal kültüre yerleştirilmesi, avantajlarının üst yönetime doğru bir şekilde açıklanarak kabulünün sağlanması, yönetimce bu işleyişin benimsenmesi ve desteklenmesi, devamında da şirket organizasyon yapısının bu prensiplere uygun olarak yapılandırılıp sürekliliğinin sağlanması yönünde eğitimler verilmesi konusunda uzman danışman ve eğitmenlere sahibiz.

Proje yönetim metodlarının, geleneksel yöntemlere göre artılarının firmaya sağlayacağı kazanç, hızlı büyüme, hata payının azalması, gereksiz kaynak kullanımının azaltılması, her noktada ölçülebilir ve raporlanabilir bilgi akışı sağlanması, sistem odaklı işleyişe sahip hızlı bu yapı oluşturulması sürecinde danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmaktayız.

Bu doğrultuda değişik sektörler ve ölçeklerde kurumlar için proje yönetim eğitim ve proje yönetim danışmanlık alan ve hedeflerimiz şunlardır :

  • Kurum içerisinde proje yönetimi olgunluk seviyesinin değerlendirmesi, proje gereksinim analizleri ile proje yönetimi metodolojileri geliştirerek, proje bazlı çalışma yapısının kurum kültürüne yerleştirilmesi
  • Proje yönetim prensiplerinin avantajlarının üst yönetime açıklanarak kabul edilmesinin sağlanması ardından da proje ofisi kurulum ve metodoloji geliştirme sürecinde danışmanlık
  • Organizasyonun proje bazlı çalışma temeline uygun yapılandırılması, buna uygun eğitimlerin verilmesi
  • Proje kaynakları değerlendirme danışmanlığı ile projelere kaynak sağlayan yetkinlik merkezleri, uzman insan kaynak havuz yapılarının oluşturulması
  • Proje ofisinin kurulması ardından ofis organizasyonu, rollerin ve sorumlulukların belirlenmesi ile tüm proje paydaşlarına yetki ve sorumluluklarının öğretilmesi, proje yöneticisi seçimi ve değerlendirilmesi danışmanlığı
  • Proje açılış, kapanış aktivitelerinin eğitim ve uygulaması, proje zaman planlama danışmanlığı ile süreçlerin ve prosedürlerinin belirlenip, benimsetilmesi
  • Proje kontrol danışmanlığı ile proje kalite kontrol uygulamaları
  • Proje yönetimi araç ve yazılımı (MS Project, CA Clarity, Logic Software Easy Projects, Oracle Primavera, IBM PPM, HP PPM, …vb) seçim, uygulama eğitim ve danışmanlığı
  • Agile eğitim ve danışmanlığı, Çevik proje eğitim ve danışmanlığı, Scrum eğitim ve danışmanlığı
What participants on our programmes have said about their experience: 

 

“Thank you so much for the training provided. It was a pleasure, a nice learning process and as you say, also lots of fun with our smart group of people.  All the best to you as well and see you – maybe one day. The world is really small sometimes”

Oncology Expert, Pharmaceuticals Industry


“Thanks a lot and thanks again for leading the course. It was really nice to participate and I feel that I’ve learned a lot.  You truly inspired me.”

Project Leader, International Law Firm


“Thank you very much for giving the training last week.  I have already had several participants telling me how helpful they found the training and how much they enjoyed it.”

Head of Human Resources, International Humanitarian NGO


“It was a pleasure to meet such a great trainer as you are and discover the interesting and exciting world of the project management.  I am very happy to have done the training which will be very useful for me to take the next step in my career path.  Again, loads of thanks and I hope I will have you again for the other two courses that I will surely attend in the near future!”  P.S. I loved Brussels and its atmosphere!!!!

Project Manager, Pharmaceuticals Industry


“It was a great course, I enjoyed it very much and I learned a lot!”

Global Supply Manager,  Oil and Gas Industry


“Thanks very much  for the great training– it was very helpful.  You will be pleased to hear that my colleagues & I are already working on the Project Charter, so I’m sure we will be back to you with a few more questions, once we get a bit further along with the project planning.. but first we need to “sell “ the project, identify an effective sponsor and get the high impact stakeholders on board!
Anyway thanks to your training we at least have a better idea of what we should be doing now and how to speak the PM language with all its acronyms”

Expert Regulatory Affairs, International Humanitarian NGO