Tag Archives: vILT

Sanal Eğitmen Kılavuzluğunda Eğitim (vILT)

Tanım / özellikler

• Eşzamanlı olarak bir grup katılımcı aynanda bilgisayar veya benzeri bir cihaz ile katılım sağlar.
• Çok sayıda modalite için bir dizi işleve sahip bir vILT aracı içinde geliştirilmiş ve sunulmuştur.
• Oturum başına 1,0, 1,5 (nadiren 2,0) saatlik tek seferlik bir etkinlik veya bir dizi etkinlik olabilir; kaydedilebilir.

Olası Öğrenme Çıktıları

• Bilgi aktarımı ile temel beceriler oluşturulur
• Yaklaşım ve zihniyet edinimi sağlanır

Önerilen Kullanım Durumu

• Katılımcılar bir konu uzmanı ve diğer katılımcılarla etkileşimden fayda sağladığında; fikir ve deneyim paylaşımı sonuçlara katkıda bulunduğunda
• Katılımcı özerkliği eğitim deneyiminin bir ilkesi olduğunda

Avantajlar

• Eğitim materyalleri geliştirildikten sonra, nispeten düşük bakım gerekir.
• Düzgün tasarlanmış bir program oldukça etkileşimli olabilir (pasif öğrenmeyi önler)
• Kolaylaştırıcının her zaman hazır bulunmaması ve katılımcıların kendi başlarına çalışabilmeleri için programa esneklik eklenebilir.
• Katılımcılar ön çalışma ve sınıf aktivitelerini çevrimdışı yapabilir ve eğitmenin uygun olduğu bir zamanda not vermek için yükleyebilir veya özel derse ya da koçluğa katılabilir.
• Diğer dağıtım yöntemleriyle iyi uyum sağlar.
• Verimli bir şekilde değişiklik ve yükseltme yapabilir.

Dezavantajlar

• Katılımcıların dikkati kolayca dağılabilir veya daha yüksek önceliğe sahip konularla meşgul olabilir.
• Her bir eğitim saati için 21-40 saatlik tasarım süresi; (Zihniyet veya yaklaşım değişikliği daha fazla tasarım/geliştirme çabası gerektirir)
• Ağ çalışma süresi ve bant genişliği; kullanıcı ekipmanı ve platforma erişim vb teknik sorunlarla karşılaşılabilinir.
• Dünyanın bazı bölgelerinde gizlilik sorunları oluşturabilir.