Category Archives: Uncategorized

2021 Sonbahar Bülteni

DANIŞMANLARIMIZ YENİ PMP SINAVI HAKKINDA NE DİYOR?

Adayları geçmiş PMP sınavlarından daha dar bir odakta test ediyor. Odak açıkça çeviklik. Artık teorik soru yok – sınav %100 durumsal. Size bir durum verilir ve verilen seçeneklere göre atılacak doğru eylemi seçmeniz gerekir. İyi bir hazırlık kursu ile sınava girip başarılı olabileceksiniz.

Eğitmenin sadece slaytları okuduğu eğitimlere dikkat edin – fazla bir şey öğrenmeyeceksiniz.

Uzun bir sınavdır – 4 saat oturmaya hazır olun.

DANIŞMANLARIMIZ PROJE YÖNETİM UYGULAMALARI HAKKINDA NE SÖYLÜYOR?

Bugün bile şirketler, kuruluşlarında bir proje yönetimi yöntemini başarılı bir şekilde uygulamakta zorlanıyor. Organizasyonel Yapılar, zayıf uygulamanın bir nedenidir. Yapılardan daha kötüsü, değişime direnen organizasyonel kültürlerdir – “Sorunu görmüyorum ve görmek de istemiyorum”

Özel danışmanlıklar, bir yandan bir zaman saati olmadan yolculuğunuzu destekleyen cihazlar nadiren bulunur. 

Eğitim ve proje yönetimi danışmanlığı hizmetleri aracılığıyla nasıl güçlü proje ekipleri oluşturacağınız konusunda daha fazla bilgi almak isterseniz, lütfen bilgi@gbmc-turkey.com adresinden bizimle iletişime geçin.

Çevik Yaklaşım – Çeviklik

Son yıllarda birçoklarının diline doladığı bir terim çeviklik yani çevik veya agile olmak terimi. Yazılım projelerinin yönetimi ile ilişkili olarak ortaya çıkan bu terim artık birçok uygulamanın da başına ekleniyor, çevik liderlik, çevik yönetim, çevik organizasyonlar, çevik inovasyon, çevik takım gibi ancak önemli olan altını doldurmak çünkü çevik olmak demek örneğin bir proje yönetim sürecini veya yeni bir ürün geliştirme sürecini değiştirmek değildir. Çevik olmak bir yaşam stilidir, hayata bakış şekli, yaklaşımdır. Kısaca bireysel veya kurumsal olarak içselleştirilmesi gereken bir kültürdür.

Birincisi çevik olmak demek hızlıca değişikliklerin farkına varmak, hızlıca karar almak ve yine hızlıca uygulamak demektir. Bu yaklaşımı proje ortamına adapte ederseniz çevik proje yönetimi, liderlik davranışlarına uygularsanız çevik liderlik veya topyekün organizasyonel yapınıza adapte ederseniz çevik organizasyona kavuşursunuz. Eğer organizasyonunuz değişimlerin hızlıca farkına varıyor, hızlıca karar alıyor ve hızlıca uyguluyorsa çeviksiniz demektir. Ancak birçok organizasyonun özellikle de büyük olanların önünde bu yönde hem yapısal hem de davranışsal engeller var.

İkinci bilmemiz gereken şey çeviklik bizi doğru yöne götürmez. Yön belirleme en az çevik olmak kadar önemli bir olgudur. Çeviklik ise hız ile ilgili bir kavramdır. Seçmiş olduğunuz yöne göre iyi veya kötü bir sonuca varabilirsiniz. Ancak çevik olursanız bu sonuca kısa zamanda varırsınız. Yön belirleme ve çevik olmak aynı derece önemli iki kavramdır. Her ikisi de iyi anlaşılmalı ve iyi bir şekilde uygulanmalıdır. Aslında hız ve çeviklik insanın doğasında var olan bir olgudur. Bir deprem anında çevrenize bakın. Eğer uykuda, sokakta ya da hareket halindeki bir araç içinde değilsek deprem olduğunu hızlıca algılar, bir karar verir ve eyleme geçeriz. İki çıktısı olur. Kimi iyi bir karar verir ve yapması gerekenleri yapar. Örneğin en yakın kanepe veya yatak yanında yaşam üçgeni kurar. Başkası ise panik ile balkondan atlar bacaklarını kırar. İkisi de atik davranmıştır ancak sonuçları farklı olmuştur. Görüldüğü gibi çeviklik hız ile ilgili bir konudur ama hız yapmak değildir. Eğer kişi veya kişilerin bilgi birikimleri, vizyonları, entellektüel seviyeleri yüksekse verdikleri kararlar da iyi kararlar olur. Günümüzde bırakın birey olarak kurum veya toplum olarak çevik olmazsak çok sıkıntı çekeriz. Çünkü çeviklik en çok içinde bulunduğumuz zaman gibi neyin ne olduğunun belli olmadığı, ortalığın toz duman olduğu yani kaotik ortamlar için geçerlidir. Çeviklik kaos içindeki yaşama modelidir. Kaotik ortamlarda çeviklikte doğru veya yanlış yerine kötü veya iyi kararlar vardır.

Çeviklik iki temel anlayış üzerine oturur. Bunlardan birincisi ast üst ayrımı olmaksızın, herkesin tesviyede olduğu, birbirini dinleyen anlamak için samimi çaba sarf eden, birbirine saygı gösteren kişilerden oluşan bir ortam yani ortak akıl veya seviyesiz takım çalışmasıdır. Eskilerden gelen ve en çok da değiştirmek için genelde çaba gösterilmesi gereken davranış da budur. Ortak akla ulaşmak için insanların birbirine saygı göstermesi, dinlemesi, anlaması, birlikte düşünmesi şarttır.

İkincisi ise israfın yok edilmesidir. Örneğin bireysel anlamda sosyal medyada veya televizyon karşısında geçirilen zamanın israf olup olmadığına siz karar verin.

Bir kurumda çalışıyorsanız, mesela bazı toplantılarda benim ne işim var burada sorusunu soruyor musunuz? Veya aynı anda ona buna birçok şeye koşuyor musunuz?

Aynı anda birçok şey yapmaya çalışırsanız, çok çalışırsınız, yorulursunuz ama büyük oranda istediğiniz kaliteyi elde edemezsiniz. Böyle bir yaşam şekli ile aslında zamanı israf ederiz. Zaman kayıpları genelde en büyük kaybımızdır çünkü dönüşü yoktur.

Örneğin karşınızdakini sizi dinler gibi yapıp sonra sanki hiç duymamış gibi fikir beyan ettiği hatta karar aldığı oluyor mu?

Bir konuyu tecrübe edinmiş ve iyi bilen birisinden öğrenmek yerine, tekerleği yeniden keşfetmek bilgi israfı değil midir?

Birçok kurum ne yazık ki çalışanların bilgi birikiminden yeterince yararlanmamaktadır. Bu kolektif bilgi sabah işe gelir, akşam evine gider. Bu kişiler yeterince fayda sağlanmadığını hissederlerse ertesi gün işe de gelmeyebilirler. Kurumun öğrendikleri gider yok olur. Bu ortak aklın veya bilginin israfıdır.

Kurumlar insanlarına insan kaynağı yani kaynak diye hitap ederken aynı zamanda personel sayısını azaltmaya çalışırlar.

İnsan kaynağı lafını kullanıyoruz ama gerçekten kaynak olarak görmüyoruz değerlendirmiyoruz. Yatırım yapıyoruz, eğitim aldırıyoruz ancak sonra dinliyor muyuz?

Öğrendiklerini uygulamak için imkan tanıyor muyuz?

Artırmaya çalıştığımız bilgi beceri ve yetkinliklerinden ne derece gerçekten kaynak olarak faydalanıyoruz?

Bu alanda ben eylemler ile söylemler çok tutarlı değil ne yazık ki. Çünkü ölçüm sistemimiz, eskinin performans kriterlerini baz alırken, insanların bilgi ve becerileri değişmiş durumda.

İster bireysel ister kurumsal veya toplumsal olsun, bireye saygı gösterdiğimiz ve israflarımızı en aza indirgediğimiz oranda çevikleşiriz. Yani daha az yorulup, daha az efor sarf edip daha iyi sonuçlar ortaya koyarız. Çevikliğin doğal sonucu budur.

 

 

 

PMP® sınavına hazırlık

Önde gelen proje yönetim uzmanı tarafından yönetilen 9 canlı oturumun bir karışımını sunan yeni çevrimiçi programımıza katılın, 1 yıl boyunca kendi hızınıza uygun Proje Yönetim Araçları ve Teknikleri programımıza erişimin yanı sıra uygulama sınavlarına ve diğer öğrenme materyallerine erişin

Giriş oturumu 19 Nisan 2021.

Program: 26 Nisan – 4 Haziran 2021.

PMP®’nizi kazanın. Kariyer rekabet avantajınızı artırın. Proje yönetimi deneyiminizi gösterin.

PMP® veya Proje Yönetimi Profesyonel sertifikası, dünya çapında 1 milyondan fazla sertifikalı profesyonel ile bir proje yöneticisinin bilgi birikimini ve proje yönetimindeki kapsamlı deneyimini gösterir, bu nedenle tüm iş sektörlerinde sahip olunması gereken değerli bir yeterliliktir.

Bu çevrimiçi eğitmen liderliğindeki PMP® Hazırlık kursu, PMBOK Kılavuzunda kapsanan tüm bilgi alanlarını ve süreçleri kapsar ve Kişiler, Süreçler ve İş Ortamı‘nın yeni üç proje yönetimi alanına odaklanır. Aynı zamanda, proje yönetiminde çevik ve hibrit yaklaşımlara atıfta bulunan soruların neredeyse %50’siyle yeni PMP sınavı için kapsamlı bir hazırlık sağlar.

Bu PMP kursu, 2 Ocak 2021’de PMI’ya göre yürürlüğe giren testteki tüm değişiklikleri kapsar.

Eğitim dili İngilizcedir. Detaylı Bilgi

Proje Takımlarına Çevik Koçluğu

Yazılım sektöründe doğmuş bir çevik proje yönetim tekniği olan Scrum, yazılım projeleri dışındaki projelere de uyarlanarak kullanılabilmektedir. Geçmiş proje yönetimi alışkanlıklarından gelen tavır ve davranışlar da zaman zaman Scrum uygulamaları önünde engeller oluşturabilmektedir.

Adaptasyon iki yönden gerçekleşmektedir

 • Scrum’ın hibrid proje yönetimine uyarlanması
 • Scrum’ın uygulanması esnasında gerekli uyarlamalar

Bu şekilde uygulanan Scrum, kuruma değer katar.

Eğitim ve proje yönetimi danışmanlığı hizmetleri aracılığıyla nasıl güçlü proje ekipleri oluşturacağınız konusunda daha fazla bilgi almak için, lütfen bilgi@gbmc-turkey.com adresinden bizimle iletişime geçin.

2021 Ocak Ayı Bülteni

Geri Dönüş Riskleri de Beraberinde Getiriyor

Çok sayıda aşının gelişiyle, çoğumuz küresel ekonomideki en büyük durgunluğun yakında ortadan kalkmasını bekliyoruz. Önümüzdeki yılın sonlarına doğru, dünya, Birinci Dünya Savaşı’nın ardından başlayıp 1929 ekonomik buhranına kadar süren 1920’lerin ekonomik sıçramayı anımsatan bir süreci deneyimlemeye başlayabilir. 2021’de sosyalleşme, alışveriş yapma ve tekrar seyahat etme özgürlüğünün yanı sıra, gelişmiş ekonomilerde sermaye harcamalarında bir canlanma ve yenilenen işe alımlar gelmesi kuvvetle muhtemel.

Bu herkes için hoş bir rahatlama ancak proje yöneticileri için ekonomik iyileşme, ciddi bir kaynak tehdidi ile birlikte gelebilir: kilit proje personelleri, işler düzeldiğinde daha farklı arayışlara girebilirler ve projeleriniz kısa sürede yetersiz kalabilir. Proje yöneticilerinin bu tehdidi proaktif olarak ele alması en doğrusu olacaktır.

Bugün bir kısmımızı başkalarına yatırırsak, 2021’de istikrarlı ve üretken bir işgücünün karşılığını alabiliriz. Peki bunu nasıl yapacağız? Vizyonu güçlendirerek, güven ve sadakat oluşturmak için düzenli, şeffaf ve kişisel iletişimden yararlanarak.

Uzun Vadeli Vizyonu Güçlendirin

Beğenilen konuşmacı Daniel Pink, insanların işlerinde tatmin olmak için her zamankinden daha fazla özerklik, ustalık ve amaç aradıklarını belirtiyor. Evden çalışmanın bu zamanlarında ekibiniz muhtemelen her zamankinden daha fazla özerkliğe sahip olacaktır. Ama aynı zamanda projenizin vizyonu ve amacının, onların kariyer gelişimine ve zanaatlarında ustalığına bağlı olduğunuzun da hatırlatılması gerekiyor.

Bir lider olarak, projenin amaç ve hedeflerine ulaşma yolunda becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için proje yönetimi eğitimine yatırım yapmanın tam zamanı.”

Şeffaf ve Daha Sık Proje Ekibi İletişimi.

2021’in ilk çeyreğinde meslektaşlarınız veya yöneticilerinizdeki belirsizlik ve olası ayrılıklar, ekibinizin duygusal refahını etkilemeye devam edecektir. Olmasalar bile, muhtemelen kendilerini “döngünün dışında” hissedeceklerdir. Bu durumda iyi bir proje yöneticisi ne yapmalıdır?

Ekip üyelerine telefon veya video görüşmeleri yoluyla brifing verin. Bu, genel proje ilerlemesini, her birinin nasıl katkıda bulunduğunu, ekip performansına ilişkin beklentileri ve onların başarılı olmalarına yardımcı olma konusundaki kararlılığınızı tartışmak için en az haftada bir yapılmalıdır. Bu doğrudan, düzenli konuşma, projenizin geleceğine bir yatırımdır çünkü ekibin aitmiş gibi hissetmesini sağlar.

Düzenli, Bireysel Ekip Üyesi İletişimi

Pandeminin baskıları işin ötesine, ekip üyelerinizin ailelerine ve kişisel yaşamlarına kadar uzanabiliyor. Evden çalışmak, “iş hayatı” ile “kişisel yaşam” arasındaki sınırı bulanıklaştırdı. Geçtiğimiz yıl global ölçekte  ülke yönetimlerine duyulan güvenin erozyonu ile birleştiğinde, çalışanlar rehberlik ve destek için, hatta kişisel konularda bile şirket yöneticilerine daha fazla bakıyorlar. Bu kişisel sorunları yönetmelerine nasıl yardımcı olduğunuz, iş sorunlarını nasıl yönettiklerini etkileyecektir.

Proje yöneticileri olarak, çekirdek ekibinizin her üyesini kontrol etmek için bire bir telefon görüşmeleri başlatmanın yollarını arayın. Duygusal refahları ve ailevi sorunları hakkında bilgi alın. Empati ve bu sorunların bu zor zamanda desteklenmesi, uzun vadede onlarla birlikte olduğunuz sinyalini gönderecektir. Bu yaklaşım, gemiden ayrılmadan önce iki kez düşünmelerini sağlayan kişisel sadakat oluşturacaktır.

Her zaman proje yöneticisinin bir risk yöneticisi olduğunu savunduk. Yaklaşan iyileşmeyle birlikte, yönetilmesi gereken bir kaynak riski var. Başarılarına ve refahlarına olan bağlılığınızı pekiştirerek çalışanlarınıza yatırım yaparak, bu riski azaltabilirsiniz. Bu sayede projenizi 2021’deki bir felaketten kurtarıyor olabilirsiniz.

Eğitim ve proje yönetimi danışmanlığı hizmetleri aracılığıyla nasıl güçlü proje ekipleri oluşturacağınız konusunda daha fazla bilgi almak isterseniz, lütfen bilgi@gbmc-turkey.com adresinden bizimle iletişime geçin.

GBMC Hakkında

Global Business Management Consultants 1987’de Houston’da kuruldu

4 Kıdemli Ortak  ve 11 Direktör

80 Yetkin danışmandan oluşan güçlü kadrosu ile 20 +  Ülkede hizmet 

En uzun süreli müşteri; NASA (25+ Yıl)

Global Business Management Consultants; Üretim,  Mühendislik, İnşaat, havayolları, Sağlık ve İlaç, Finans,  Teknoloji, Dayanıklı Tüketim ve FMCG sektörlerine kadar  uzanan endüstri alanlarına yönelik proje, program ve  portföy yönetimi hizmetleri sunan global bir tedarikçidir.  Müşterilerimize, zorlu performans gereksinimlerini  karşılamalarına yardımcı olmak için yüksek kaliteli  hizmetleri sunmaktan gurur duyuyoruz.

GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ

Müşterilerimizi en üst düzey  yönetim olgunluk seviyesine  taşımak

Her müşterinin özel  gereksinimlerine uygun  yaklaşımın uyarlanması

Müşterilerin Proje Program  PortföyYönetimi En İyi  Uygulamalarından üretilen  ilerlemeyi ve yatırım getirilerini net  bir şekilde izleyebilmelerini  sağlamak için kıyaslamak

Müşterilerin hedeflerine  ulaşmalarını sağlamak için  sürekli destek sağlamak

Müşteri üzerindeki hizmet  etkisini en üst düzeye  çıkarmak için esnek yaklaşım

İŞ ORTAKLARIMIZ

Kuzey Amerika
 • Southern Methodist University
 • University of Houston
 • University of Texas
 • Canadian Management Centre
Latin Amerika
 • INFOTEC (Mexico)
 • ITESM (Mexico)
Avrupa
 • Management Centre Europe
 • Hellenic American Union
 • IMI Kyiv
 • OG&M
 • Rotterdam School of Management
Asya Pasifik
 • Hong Kong Management Association
 • Singapore Institute of Management

 

Bağımsız bir danışmanlık  firması tarafından HP için  gerçekleştirilen çalışmada  incelenen 600’den fazla global  proje yönetimi danışmanlık  firması içerisinde,

“GBMC şirketlere özel proje  yönetimi çözümleri sunan  En İyi Danışmanlık Firması  olarak tespit edildi”